TEXTS

Eric Morren


MAYA KULENOVIC: VORWORD

Utrecht, 2007

Het gebeurt eigenlijk altijd dat er bij de eerste confrontatie met het werk van Maya Kulenovic een schok door je heen gaat. Dit eerste gevoel van aantrekkingskracht en tegelijk afschuw die haar schilderijen oproepen vergeet je nooit meer. Je wordt direct geraakt door de intensiteit die van het werk uitgaat. Veel liefhebbers van haar werk praten dan ook veel over die eerste confrontatie. Het zijn geen schilderijen waaraan je zomaar voorbij loopt. Het zijn werken die de geoefende kijker recht in het hart treffen. Haar schilderijen 'bekijk' je ook niet, je ervaart ze. Als een emotionele reis door de menselijke geest.


Het is de diep verborgen spanning van ons bestaan waarbij angst, verlangen, eenzaamheid, ambitie, troost, bezinning, onmacht, liefde en hoop, maar ook agressie belangrijke drijfveren zijn om te doen wat we doen. Het is de confrontatie met de beleving van de mens waarmee zij het spanningsveld creeert. Het gevoel dat je ervaart bij een herkenning van een beeld. Onze natuurlijke reactie op een andere invalshoek, een andere kijk, zet ons op het verkeerde been waardoor een gevoel van onmacht ons meester wordt.


De diepste zwarten zijn niet zwart maar bestaan uit vele tonen en lagen, net als de inhoud van het werk. Het zal aan een oppervlakkige belangstellende weinig prijsgeven, maar voor wie voelt of ziet waar de werken werkelijk om gaan, gaat er een wereld open die alleen al in schildertechnisch opzicht het bestuderen waard is.


Ondanks zijn reikwijdte verliest haar werk niet aan spanning en door ontwikkeling blijft het experiment aanwezig. Haar onderwerpen zijn te omkaderen zonder dat zij op voorhand bedacht zijn. Toch komen haar werken uit eenzelfde wereld. Het mag duidelijk zijn dat Maya Kulenovic er niet op uit is ons met haar werk 'te behagen' in de zin van lichzinnigheid, humor, uitbundig kleur-gebruik of een decoratieve vormentaal.


De schilderijen vergen veel van de kijker. Zij vragen aandacht. Soms niet eens prettig om naar te kijken. Waarom willen mensen het dan hebben? Inmiddels is er wereldwijd een grote kring van verzamelaars die haar werk op de voet volgen en kopen. Het verdwijnt achter de gordijnen. Om toch een duidelijk beeld te geven van wie Maya Kulenovic is, tonen wij een gedeelte van haar oeuvre in deze uitgave.